logo
   

Overige vangsten in 2013

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Bladkoning 1 1
2 Blauwborst 3 2 1
3 Boerenzwaluw 26 26
4 Boomkruiper 11 8 3
5 Bosrietzanger 7 6 1
6 Braamsluiper 5 5
7 Buizerd 1 1
8 Fitis 11 8 3
9 Gaai 2 2
10 Gekraagde Roodstaart 4 4
11 Goudhaan 6 4 2
12 Goudvink 2 1 1
13 Grasmus 6 5 1
14 Grauwe Vliegenvanger 3 3
15 Groene Specht 1 1
16 Groenling 19 17 2
17 Grote Bonte Specht 15 6 9
18 Heggenmus 9 7 2
19 Ijsvogel 1 1
20 Kleine Karekiet 137 125 12
21 Koolmees 255 146 109
22 Koperwiek 7 7
23 Matkop 1 1
24 Merel 76 46 30
25 Pimpelmees 76 51 25
26 Rietgors 8 4 4
27 Rietzanger 66 64 2
28 Roodborst 53 35 18
29 Snor 5 5
30 Sprinkhaanzanger 1 1
31 Staartmees 5 4 1
32 Tjiftjaf 51 39 12
33 Tuinfluiter 8 7 1
34 Vink 34 25 9
35 Vuurgoudhaan 3 3
36 Watersnip 1 1
37 Winterkoning 21 10 11
38 Witsterblauwborst 2 2
39 Witte Kwikstaart 2 2
40 Zanglijster 36 27 9
41 Zwarte Mees 3 3
42 Zwarte Roodstaart 1 1
43 Zwartkop 74 59 15
Eindtotaal 1059 776 283