logo
Resultaten RAS-Kievit

Totaal
gevangen
vogels
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Man 26 1 1 2 5 4 6 3 1 2 1
Vrouw 218 16 1 30 25 27 48 37 14 11 9
Onbekend (pull) 392 54 59 51 40 58 83 5 10 23 9
Terugvangsten 105 1 1 13 12 12 20 28 9 2 6 1
Nieuw geringd 531 70 77 66 60 90 98 13 20 28 9
Eindtotaal 636 71 1 90 78 72 110 126 22 22 34 10


Toelichting 2010

Dit jaar hebben we, om geen sporen te maken voor de vele vossen, weinig kunnen vangen. Het bleef bij een volwassen man na 2kj. Tot onze verbazing was het een terugmelding, we hadden hem in 2004 als pull in het nest geringd op het stuk land naast zijn huidige nestplaats. Verder werden er dit jaar nog negen pullen geringd.


Toelichting 2009

Ondanks de slechte weidevogelstand toch besloten om verder te gaan met het project. Bij de terugvangsten zat een mannetje dat in 2007 was geringd, twee vrouwtjes werden voor de vijfde keer gevangen en 1 voor de zesde keer. Alle vogels werden op maisland geringd. Tegen de tijd dat de vogels op gras ringbaar waren was het gras zo hoog dat vanwege verstoring door o.a. spoorvorming van vangen en ringen werd afgezien.


Toelichting 2008

Het was weer een slecht jaar, de kievitstand loopt nog steeds terug. Omdat Age en Johannes ook minder vrije tijd dan andere jaren beschikbaar hebben overwegen ze te stoppen met het project RAS Kievit in TrynwĆ¢lden.


Toelichting 2007

Het vangjaar 2007 was, vooral door veel predatie, een slecht jaar. Het percentage terugvangsten (41%) ten opzichte van de totale vangsten ligt wel hoog. Hieronder waren 2 dode adulte vogels. 68% van de kieviten werd gevangen op maisland.


Toelichting 2006

In 2006 zijn er in het totaal 126 kieviten gevangen, waarvan 43 adulte (6 mannetjes en 37 vrouwtjes) en 83 pullen. Van de 43 adulte kieviten waren er 28 terugvangsten. Drie vogels werden voor de 4e keer gevangen en Ć©Ć©n voor de 5e keer.


Toelichting 2005

In 2005 zijn er in het totaal 110 kieviten gevangen, waarvan 52 adulte (4 mannetjes en 48 vrouwtjes) en 58 pullen. Van de 52 adulte kieviten waren er 20 terugvangsten (dit zijn kieviten die twee keer of vaker door ons zijn gevangen). Dit jaar is 97% van de kieviten geringd op bouwland. In het totaal zijn er nu 33 kieviten 2 keer of vaker teruggevangen in het onderzoeksgebied.


Toelichting 2004

In 2004 zijn er in het totaal 72 Kieviten gevangen, waarvan 32 adulte (5 mannetjes en 27 vrouwtjes) en 40 pullen. Van de 32 adulte Kieviten waren er 12 terugvangsten (dit zijn Kieviten die twee keer of vaker door ons zijn gevangen). Dit jaar is 96% van de Kieviten geringd op bouwland. Er zijn nu 3 Kieviten die we vanaf de start van het onderzoek ieder jaar terug gezien hebben (2000, 2002, 2003 en 2004). In het totaal zijn er nu 23 Kieviten 2 keer of vaker teruggevangen in het onderzoeksgebied. Opvallend is het dat een aantal Kieviten die bij de start van het onderzoek op het grasland broeden zijn verhuisd naar het nabijgelegen maĆÆsland in het gebied. Het perceel maĆÆsland is hierdoor van grote waarde voor de populatie Kieviten in het Ald Waad.


Toelichting 2003

In 2003 zijn er 27 adulte vogels gevangen (2 man, 25 vrouw). Van deze 27 hadden er 12 al een ring, verder zijn er 51 pullen geringd. Alle controlevangsten waren al een keer eerder door ons gevangen, 4 stuks zelfs 2 keer eerder. 77% van de vogels werd op maĆÆsland gevangen tegenover 23% op grasland. De meest gebruikte vangmethode is de inloopkooi met een aandeel van 74,5%.


Toelichting 2002

Helaas is het nieuwe vangseizoen voor ons slecht begonnen. Begin april vonden we namelijk in ons onderzoeksgebied een nog verse Kievit met ring maar zonder kop. De vogel was door ons zelf in 2000 geringd. Jammer voor deze vogel die wel terugkeerde naar het broedgebied maar niet meer tot broeden kwam. In totaal zijn er 90 Kieviten gevangen. Alle 13 controlevangsten hadden een ring van onszelf om op 1 na (leeftijd na 2 kj). Deze was enkele kilometers verderop geringd als pull. Er zaten ook 2 vogels bij die wij eerder dit jaar geringd hadden.


Toelichting 2001

In het voorjaar van 2001 werden in geheel Nederland tientallen gevallen van de besmettelijke dierziekte mond- en klauwzeer (MKZ) geconstateerd, ook Friesland werd getroffen. Deze epidemie had niet alleen ingrijpende gevolgen voor de agrarische sector maar ook voor ons RAS-project Kievit. We konden pas laat beginnen met ons onderzoek waardoor we maar Ć©Ć©n vogel vingen. Het betrof een door ons zelf in 2000 geringde vogel.
De eerste terugmelding van een Kievit die door ons geringd is komt uit Spanje. Van de vogel werd uitsluitend de poot met ring gevonden op 14 januari 2001 in Trazo nabij Coruna. Een afstand van maar liefst 1557 km vanaf de ringplaats en 236 dagen na de ringdatum.


Toelichting 2000

In dit eerste onderzoeksjaar is de basis gelegd voor ons onderzoek en hebben we 17 adulten (16 vrouw, 1 man) en 54 pullen geringd. EĆ©n Kievit die we vingen was al voorzien van een ring en bleek te zijn geringd als pull in de Wijnzerpolder op 29 mei 1999. Afstand: 2 km. Verstreken tijd: 336 dagen. EĆ©n Kievit (vrouw) werd twee keer gevangen.