logo
Vreemde terugmeldingen CES

Soort Aantal
1 Baardman 5
2 Blauwborst 5
3 Bosrietzanger 3
4 Fitis 5
5 Goudvink 2
6 Groenling 1
7 Heggenmus 1
8 Kleine Karekiet 71
9 Koolmees 1
10 Matkop 1
11 Merel 1
12 Pimpelmees 2
13 Rietgors 18
14 Rietzanger 13
15 Tjiftjaf 1
16 Torenvalk 1
17 Tuinfluiter 4
18 Witsterblauwborst 5