logo
Plaatje van Kievit
Plaatje van Kievit
       RAS-project Kievit
Locatie: It Ald Waad

De locatie It Ald Waad is gelegen nabij Gytsjerk. Hier is in 2000 een RAS-project Kievit gestart.
Het onderzoeksterrein is 59 hectare groot en bestaat voor 90% uit intensief beheerd grasland en 10% uit bouwland (maïs).
Voor deze locatie is gekozen omdat de populatie broedvogels hier stabiel is. De laatste vijf jaar broedden hier jaarlijks 23 paartjes Kieviten.
Er wordt op meerdere plaatsen in Friesland volgens de RAS-methode onderzoek gedaan aan de Kievit. Zowel op bouwland als op weidegrond. Ook het beheer van de locaties is divers, zowel extensief beheer als intensief beheer.


Foto's: Jappie Seinstra


Er is een extra pagina met meer foto's van Kieviten.


Assistentie tijdens veldwerk

De "dragers" van dit RAS-project Kievit zijn Johannes Mosselaar en Age Seinstra.
Tijdens veldwerkzaamheden, zoals het "op de vogel" zoeken van de nesten en het markeren daarvan krijgen ze assistentie van: Theo Rozendal, Wiepy Mosselaar en Jappie Seinstra.