logo


RAS-Scholekster


Omschrijving

Het onderzoeksgebied bestaat uit een 40 hectare groot graslandgebied bij Augsbuurt onder Kollum met weidevogelbeheer. De dichtheden zijn er hoog, meer dan 30 paar per 100 hectare en daardoor uitermate geschikt voor een langlopend onderzoek naar de populatieontwikkeling. Om extra gegevens te verzamelen van deze deelpopulatie is in 2013 het onderzoeksgebied uitgebreid binnen het nationaal landschap de Noardlike Fryske WĆ¢lden, een eenheid van ruim 25.000 hectare.
Meer informatie over het project is te vinden bij de resultaten, waar u het jaaroverzicht kunt downloaden.


Assistentie tijdens onderzoek

Anto Beets is vanaf begin 2000 betrokken bij het onderzoek op zijn landerijen met weidevogelbeheer. In de beginjaren is het project door Anto en Oane Tol gezamenlijk opgezet als RAS kievit en scholekster. In 2012 is na het overlijden van Oane Tol het project overgedragen aan Jeffrey Huizenga. Vanaf dat jaar is de nadruk gelegd op RAS scholekster. Vanaf 2013 is het onderzoeksgebied verder uitgebreid en waren vanuit de ringgroep verder betrokken bij het veldwerk Marten Sikkema en Wiebe Kaspersma.