logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Baardmannetje 0,9 63 0,8 38 1,1 25 60,3 - 39,7
2 Blauwborst 3,1 225 3,3 167 2,6 58 74,2 - 25,8
3 Boerenzwaluw 0,7 48 1,0 48 100,0 - 25,8
4 Boomkruiper 0,1 8 0,2 8 100,0 - 25,8
5 Bosrietzanger 1,5 107 1,5 78 1,3 29 72,9 - 27,1
6 Braamsluiper 0,5 35 0,5 27 0,4 8 77,1 - 22,9
7 Draaihals 0,1 4 0,1 4 100,0 - 22,9
8 Fitis 9,9 719 10,9 551 7,5 168 76,6 - 23,4
9 Gaai 0,2 12 0,2 8 0,2 4 66,7 - 33,3
10 Gekraagde Roodstaart 0,2 13 0,3 13 100,0 - 33,3
11 Goudvink 0,2 16 0,1 6 0,4 10 37,5 - 62,5
12 Grasmus 2,7 194 2,8 142 2,3 52 73,2 - 26,8
13 Graspieper 0,1 6 0,1 6 100,0 - 26,8
14 Grauwe Vliegenvanger 0,1 4 0,1 3 0,0 1 75,0 - 25,0
15 Groenling 0,1 6 0,1 6 100,0 - 25,0
16 Grote Bonte Specht 0,2 17 0,2 9 0,4 8 52,9 - 47,1
17 Grote Karekiet 0,0 1 0,0 1 100,0 - 47,1
18 Heggenmus 0,7 48 0,5 27 0,9 21 56,3 - 43,8
19 Huiszwaluw 0,0 3 0,1 3 100,0 - 43,8
20 Ijsvogel 0,1 7 0,1 7 100,0 - 43,8
21 Kleine Bonte Specht 0,0 3 0,0 1 0,1 2 33,3 - 66,7
22 Kleine Karekiet 34,1 2483 30,4 1534 42,4 949 61,8 - 38,2
23 Kneu 0,0 2 0,0 2 100,0 - 38,2
24 Koolmees 5,7 414 5,9 296 5,3 118 71,5 - 28,5
25 Matkop 0,3 21 0,3 16 0,2 5 76,2 - 23,8
26 Merel 2,3 165 1,3 67 4,4 98 40,6 - 59,4
27 Noordse Nachtegaal 0,0 1 0,0 1 100,0 - 59,4
28 Oeverzwaluw 0,0 2 0,0 2 100,0 - 59,4
29 Paapje 0,0 1 0,0 1 100,0 - 59,4
30 Pimpelmees 7,2 523 7,8 396 5,7 127 75,7 - 24,3
31 Putter 0,2 14 0,3 14 100,0 - 24,3
32 Rietgors 8,9 650 9,8 495 6,9 155 76,2 - 23,8
33 Rietzanger 6,0 440 6,4 324 5,2 116 73,6 - 26,4
34 Ringmus 0,1 5 0,1 4 0,0 1 80,0 - 20,0
35 Roodborst 0,2 14 0,3 14 100,0 - 20,0
36 Roodsterblauwborst 0,0 1 0,0 1 100,0 - 20,0
37 Snor 0,7 53 1,0 48 0,2 5 90,6 - 9,4
38 Spotvogel 0,2 11 0,2 11 100,0 - 9,4
39 Spreeuw 0,1 7 0,1 7 100,0 - 9,4
40 Sprinkhaanzanger 0,2 16 0,2 11 0,2 5 68,8 - 31,3
41 Staartmees 0,1 6 0,1 3 0,1 3 50,0 - 50,0
42 Tjiftjaf 2,9 209 3,6 180 1,3 29 86,1 - 13,9
43 Torenvalk 0,0 1 0,0 1 80,9 - 100,0
44 Tuinfluiter 3,3 237 3,3 168 3,1 69 70,9 - 29,1
45 Vink 0,1 7 0,0 2 0,2 5 28,6 - 71,4
46 Winterkoning 1,5 111 1,6 79 1,4 32 71,2 - 28,8
47 Witsterblauwborst 1,9 139 1,3 67 3,2 72 48,2 - 51,8
48 Witte Kwikstaart 0,1 4 0,1 4 100,0 - 51,8
49 Zanglijster 1,4 101 1,2 59 1,9 42 58,4 - 41,6
50 Zwarte Roodstaart 0,0 2 0,0 2 100,0 - 41,6
51 Zwartkop 1,5 110 1,8 89 0,9 21 80,9 - 19,1
Eindtotaal 100 7289 100 5050 100 2239 69,3 - 30,7