logo
Vreemde terugmeldingen buiten CES

Soort Aantal
1 Aalscholver 1
2 Baardman 6
3 Blauwborst 2
4 Blauwe Reiger 1
5 Boerenzwaluw 22
6 Boomklever 1
7 Boomvalk 2
8 Bosrietzanger 1
9 Bosuil 4
10 Bruine Kiekendief 1
11 Buizerd 208
12 Canadese Gans 1
13 Ekster 2
14 Fitis 2
15 Gaai 1
16 Goudhaantje 2
17 Goudvink 1
18 Grasmus 1
19 Grauwe Gans 3
20 Groenling 13
21 Grote Barmsijs 4
22 Grote Bonte Specht 3
23 Grote Mantelmeeuw 2
24 Havik 23
25 Heggenmus 3
26 Holenduif 2
27 Houtduif 1
28 Houtsnip 1
29 Huismus 3
30 Ijsvogel 5
31 Kauw 48
32 Keep 4
33 Kerkuil 113
34 Kievit 13
35 Kievit (RAS-Kievit) 4
36 Klapekster 1
37 Kleine Karekiet 53
38 Knobbelzwaan 13
39 Kokmeeuw 5
40 Kolgans 4
41 Koolmees 41
42 Matkop 1
43 Merel 18
44 Nijlgans 1
45 Oeverzwaluw 27
46 Ooievaar 2
47 Pimpelmees 26
48 Ransuil 5
49 Rietgors 4
50 Rietzanger 10
51 Roodborst 9
52 Ruigpootbuizerd 6
53 Scholekster 40
54 Slechtvalk 1
55 Sneeuwgors 1
56 Snor 1
57 Sperwer 21
58 Spreeuw 3
59 Staartmees 11
60 Steenloper 7
61 Stormmeeuw 2
62 Tjiftjaf 8
63 Torenvalk 255
64 Tuinfluiter 5
65 Turkse Tortel 2
66 Vink 4
67 Winterkoning 5
68 Witsterblauwborst 2
69 Zanglijster 4
70 Zilvermeeuw 3
71 Zwarte Kraai 2
72 Zwartkop 14