logo
   

Overige vangsten in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Appelvink 3 3
2 Blauwborst 9 6 3
3 Boerenzwaluw 478 470 8
4 Boomkruiper 9 7 2
5 Bosrietzanger 10 10
6 Braamsluiper 4 4
7 Fitis 14 11 3
8 Gaai 1 1
9 Gekraagde Roodstaart 6 3 3
10 Goudhaan 3 3
11 Goudvink 2 2
12 Grasmus 6 6
13 Groenling 41 37 4
14 Grote Bonte Specht 2 1 1
15 Heggenmus 10 5 5
16 Ijsvogel 1 1
17 Kleine Karekiet 209 178 31
18 Koolmees 327 260 67
19 Matkop 2 2
20 Merel 33 19 14
21 Oeverzwaluw 20 17 3
22 Pimpelmees 67 47 20
23 Putter 4 4
24 Rietgors 8 7 1
25 Rietzanger 49 46 3
26 Roodborst 36 33 3
27 Snor 3 2 1
28 Spotvogel 2 2
29 Staartmees 27 19 8
30 Tjiftjaf 58 41 17
31 Tuinfluiter 9 8 1
32 Vink 15 8 7
33 Winterkoning 35 23 12
34 Witte Kwikstaart 5 5
35 Zanglijster 19 13 6
36 Zwarte Mees 2 2
37 Zwarte Roodstaart 1 1
38 Zwartkop 55 37 18
Eindtotaal 1585 1341 244