logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Baardmannetje 36 28 8
2 Bladkoning 1 1
3 Boomkruiper 11 6 5
4 Bosrietzanger 1 1
5 Braamsluiper 3 1 2
6 Buizerd 22 22
7 Fitis 2 1 1
8 Gaai 1 1
9 Gekraagde Roodstaart 1 1
10 Goudhaan 39 32 7
11 Goudvink 4 1 3
12 Grauwe Vliegenvanger 1 1
13 Groenling 11 11
14 Grote Bonte Specht 2 2
15 Grote Gele Kwikstaart 1 1
16 Havik 8 8
17 Heggenmus 8 4 4
18 Ijsvogel 1 1
19 Kleine Karekiet 44 29 15
20 Koolmees 143 84 59
21 Koperwiek 39 34 5
22 Matkop 7 5 2
23 Merel 89 52 37
24 Pimpelmees 98 78 20
25 Putter 3 3
26 Rietgors 3 3
27 Ringmus 2 2
28 Roodborst 94 60 34
29 Snor 2 2
30 Sperwer 8 8
31 Spreeuw 2 2
32 Staartmees 66 46 20
33 Tjiftjaf 44 32 12
34 Torenvalk 51 51
35 Tuinfluiter 12 6 6
36 Vink 27 23 4
37 Vuurgoudhaan 7 7
38 Winterkoning 53 35 18
39 Zanglijster 65 45 20
40 Zwarte Mees 7 7
41 Zwartkop 56 43 13
Eindtotaal 1075 780 295