logo


Gevangen oeverzwaluwen

Locatie Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Warten-Fonejacht 59 39 20 66,1 - 33,9
2 Warstiens 23 19 4 82,6 - 17,4
3 Suwâld 14 12 2 85,7 - 14,3
4 Sumar 23 22 1 95,7 - 4,3
5 Soestpolder 2106 1595 511 75,7 - 24,3
6 Sk├╗lenboarch 1779 1382 397 77,7 - 22,3
7 Panhuyspoel 4292 3210 1082 74,8 - 25,2
8 Ouddeel 961 728 233 75,8 - 24,2
9 Marnewaard 374 335 39 89,6 - 10,4
10 Kootstertille 434 355 79 81,8 - 18,2
11 Jistrum 115 100 15 87,0 - 13,0
12 Hiddema-state, Hempens 140 126 14 90,0 - 10,0
13 Garyp Holwerda 556 403 153 72,5 - 27,5
14 Galamadammen 75 73 2 97,3 - 2,7
15 F├╗gelhelling - Ureterp 22 18 4 81,8 - 18,2
16 Burgum 360 263 97 73,1 - 26,9
17 Aqua Zoo Friesland 1458 966 492 66,3 - 33,7
18 Aldtsjerk 26 25 1 96,2 - 3,8
Eindtotaal 12817 9671 3146 75,5 - 24,5