logo
Plaatje van Oeverzwaluw
       RAS-project Oeverzwaluw
Locatie: Panhuyspoel

Tussen Garyp en Earnewâld ligt het zanddepot Panhuyspoel. Het depot bestaat uit meerdere zandplateaus, in hoogte variërend van 8 tot 16 meter. Al jaren zit hier een grote kolonie Oeverzwaluwen die fluctueert van 200 tot 500 broedparen.