logo
Plaatje van Oeverzwaluw
       RAS-project Oeverzwaluw
Locatie: Garyp fam. Holwerda

In de nazomer van 1999 werd op het privé-terrein van de familie Holwerda aan het Easterein in Garyp geheel in eigen beheer een oeverzwaluwwand gerealiseerd. In 2000 broedden hier reeds 40 paar Oeverzwaluwen.

Soort wand

De wand is van beton is 24 meter lang, 3 meter hoog en heeft en heeft 108 nestplaatsen. De wand staat in het water en de onderste nestholtes bevinden zich 50 cm. boven de waterlijn. De expositie van de wand is op het westen gericht.