logo
Plaatje van Oeverzwaluw
       RAS-project Oeverzwaluw
Locatie: Burgum Industrieterrein

Via de plaatselijke vogelwacht kregen we een melding dat zich op het industrieterrein een kleine kolonie Oeverzwaluwen had gevestigd. De nestholtes zijn gegraven in zwarte tuinaarde die daar tijdelijk is opgeslagen. De hoogte varieert van 2 tot 4 meter en de expositie is op het westen gericht.