logo
Zaterdag 2 November 2013
Bergumermeer - Noordzijde


Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 50 22 28
2 Merel 11 8 3
3 Pimpelmees 12 10 2
4 Roodborst 2 2
5 Vink 8 6 2
6 Boomkruiper 1 1
7 Goudhaan 1 1
8 Grote Bonte Specht 1 1
9 Heggenmus 1 1
10 Zanglijster 3 2 1
11 Groenling 1 1
12 Koperwiek 2 2
13 Winterkoning 3 3
14 Zwartkop 2 2
Eindtotaal 98 56 42