logo
Zaterdag 2 November 2013
Bergumermeer - Noordzijde


Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Boomkruiper 1 1
2 Goudhaan 1 1
3 Grote Bonte Specht 1 1
4 Heggenmus 1 1
5 Roodborst 2 2
6 Groenling 1 1
7 Koperwiek 2 2
8 Zanglijster 3 2 1
9 Zwartkop 2 2
10 Winterkoning 3 3
11 Vink 8 6 2
12 Merel 11 8 3
13 Pimpelmees 12 10 2
14 Koolmees 50 22 28
Eindtotaal 98 56 42