logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2011

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Blauwborst 3,6 21 3,6 14 3,5 7 66,7 - 33,3
2 Boerenzwaluw 0,2 1 0,3 1 100,0 -
3 Boomkruiper 0,2 1 0,3 1 100,0 -
4 Bosrietzanger 1,4 8 1,0 4 2,0 4 50,0 - 50,0
5 Braamsluiper 0,5 3 0,5 2 0,5 1 66,7 - 33,3
6 Fitis 10,0 59 10,3 40 9,5 19 67,8 - 32,2
7 Gaai 0,2 1 0,3 1 100,0 -
8 Gekraagde Roodstaart 0,3 2 0,5 2 100,0 -
9 Grasmus 3,2 19 3,3 13 3,0 6 68,4 - 31,6
10 Grote Bonte Specht 0,5 3 0,3 1 1,0 2 33,3 - 66,7
11 Heggenmus 0,3 2 0,5 2 100,0 -
12 Kleine Karekiet 25,5 150 21,5 84 33,2 66 56,0 - 44,0
13 Koolmees 6,3 37 7,4 29 4,0 8 78,4 - 21,6
14 Matkop 0,2 1 0,5 1 100,0
15 Merel 2,2 13 1,3 5 4,0 8 38,5 - 61,5
16 Noordse Nachtegaal 0,2 1 0,3 1 100,0 -
17 Pimpelmees 6,6 39 7,7 30 4,5 9 76,9 - 23,1
18 Putter 0,7 4 1,0 4 100,0 -
19 Rietgors 13,6 80 13,8 54 13,1 26 67,5 - 32,5
20 Rietzanger 10,2 60 11,5 45 7,5 15 75,0 - 25,0
21 Ringmus 0,3 2 0,3 1 0,5 1 50,0 - 50,0
22 Snor 1,2 7 1,5 6 0,5 1 85,7 - 14,3
23 Spotvogel 0,3 2 0,5 2 100,0 -
24 Spreeuw 0,2 1 0,3 1 100,0 -
25 Sprinkhaanzanger 0,2 1 0,3 1 100,0 -
26 Tjiftjaf 3,9 23 4,1 16 3,5 7 69,6 - 30,4
27 Tuinfluiter 2,0 12 2,3 9 1,5 3 75,0 - 25,0
28 Winterkoning 0,5 3 0,8 3 100,0 -
29 Witsterblauwborst 2,7 16 1,0 4 6,0 12 25,0 - 75,0
30 Zanglijster 0,7 4 0,5 2 1,0 2 50,0 - 50,0
31 Zwartkop 2,2 13 3,1 12 0,5 1 92,3 - 7,7
Eindtotaal 100 589 100 390 100 199 66,2 - 33,8