logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2005

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Blauwborst 2,0 10 2,3 8 1,3 2 80,0 - 20,0
2 Boerenzwaluw 0,4 2 0,6 2 100,0 -
3 Bosrietzanger 1,4 7 2,0 7 100,0 -
4 Braamsluiper 0,4 2 0,3 1 0,7 1 50,0 - 50,0
5 Fitis 11,5 57 13,3 46 7,4 11 80,7 - 19,3
6 Grasmus 2,6 13 2,3 8 3,4 5 61,5 - 38,5
7 Grote Bonte Specht 0,4 2 0,3 1 0,7 1 50,0 - 50,0
8 Heggenmus 0,2 1 0,3 1 100,0 -
9 Kleine Bonte Specht 0,2 1 0,7 1 100,0
10 Kleine Karekiet 42,9 213 36,6 127 57,7 86 59,6 - 40,4
11 Koolmees 3,6 18 3,2 11 4,7 7 61,1 - 38,9
12 Merel 2,0 10 1,2 4 4,0 6 40,0 - 60,0
13 Oeverzwaluw 0,4 2 0,6 2 100,0 -
14 Pimpelmees 5,6 28 6,1 21 4,7 7 75,0 - 25,0
15 Rietgors 10,3 51 12,4 43 5,4 8 84,3 - 15,7
16 Rietzanger 4,8 24 6,3 22 1,3 2 91,7 - 8,3
17 Roodborst 0,2 1 0,3 1 100,0 -
18 Snor 0,2 1 0,3 1 100,0 -
19 Tjiftjaf 1,0 5 1,2 4 0,7 1 80,0 - 20,0
20 Tuinfluiter 4,4 22 4,9 17 3,4 5 77,3 - 22,7
21 Winterkoning 1,8 9 2,0 7 1,3 2 77,8 - 22,2
22 Witsterblauwborst 1,0 5 0,9 3 1,3 2 60,0 - 40,0
23 Witte Kwikstaart 0,2 1 0,3 1 100,0 -
24 Zanglijster 0,4 2 0,6 2 100,0 -
25 Zwarte Roodstaart 0,2 1 0,3 1 100,0 -
26 Zwartkop 1,6 8 1,7 6 1,3 2 75,0 - 25,0
Eindtotaal 100 496 100 347 100 149 70,0 - 30,0