logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2002

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 42,1 172 37,2 103 52,3 69 59,9 - 40,1
2 Boerenzwaluw 7,8 32 11,6 32 100,0 -
3 Rietgors 7,3 30 9,0 25 3,8 5 83,3 - 16,7
4 Rietzanger 7,8 32 7,9 22 7,6 10 68,8 - 31,3
5 Fitis 5,4 22 6,5 18 3,0 4 81,8 - 18,2
6 Pimpelmees 5,4 22 5,8 16 4,5 6 72,7 - 27,3
7 Koolmees 3,9 16 5,4 15 0,8 1 93,8 - 6,3
8 Tjiftjaf 2,2 9 2,9 8 0,8 1 88,9 - 11,1
9 Witsterblauwborst 2,9 12 2,5 7 3,8 5 58,3 - 41,7
10 Bosrietzanger 2,2 9 1,8 5 3,0 4 55,6 - 44,4
11 Blauwborst 1,5 6 1,4 4 1,5 2 66,7 - 33,3
12 Braamsluiper 1,7 7 1,4 4 2,3 3 57,1 - 42,9
13 Grasmus 1,7 7 1,4 4 2,3 3 57,1 - 42,9
14 Heggenmus 1,2 5 1,1 3 1,5 2 60,0 - 40,0
15 Tuinfluiter 1,5 6 1,1 3 2,3 3 50,0 - 50,0
16 Zanglijster 1,0 4 0,7 2 1,5 2 50,0 - 50,0
17 Baardmannetje 0,5 2 0,4 1 0,8 1 50,0 - 50,0
18 Matkop 0,2 1 0,4 1 100,0 -
19 Roodborst 0,2 1 0,4 1 100,0 -
20 Winterkoning 0,2 1 0,4 1 100,0 -
21 Witte Kwikstaart 0,2 1 0,4 1 100,0 -
22 Zwartkop 0,2 1 0,4 1 100,0 -
23 Grote Bonte Specht 0,5 2 1,5 2 100,0
24 Merel 2,2 9 6,8 9 100,0
Eindtotaal 100 409 100 277 100 132 67,7 - 32,3