logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 1999

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 48,5 232 47,0 162 52,6 70 69,8 - 30,2
2 Fitis 9,0 43 9,0 31 9,0 12 72,1 - 27,9
3 Rietgors 9,2 44 10,4 36 6,0 8 81,8 - 18,2
4 Koolmees 2,3 11 1,7 6 3,8 5 54,5 - 45,5
5 Merel 3,1 15 2,9 10 3,8 5 66,7 - 33,3
6 Pimpelmees 4,4 21 4,6 16 3,8 5 76,2 - 23,8
7 Rietzanger 5,2 25 5,8 20 3,8 5 80,0 - 20,0
8 Tuinfluiter 2,9 14 2,6 9 3,8 5 64,3 - 35,7
9 Blauwborst 0,6 3 2,3 3 100,0
10 Grasmus 1,7 8 1,4 5 2,3 3 62,5 - 37,5
11 Baardmannetje 1,3 6 1,2 4 1,5 2 66,7 - 33,3
12 Heggenmus 1,0 5 0,9 3 1,5 2 60,0 - 40,0
13 Witsterblauwborst 1,9 9 2,0 7 1,5 2 77,8 - 22,2
14 Zanglijster 1,3 6 1,2 4 1,5 2 66,7 - 33,3
15 Zwartkop 1,0 5 0,9 3 1,5 2 60,0 - 40,0
16 Tjiftjaf 1,9 9 2,3 8 0,8 1 88,9 - 11,1
17 Torenvalk 0,2 1 0,8 1 100,0
18 Boerenzwaluw 0,2 1 0,3 1 100,0 -
19 Boomkruiper 0,2 1 0,3 1 100,0 -
20 Bosrietzanger 0,6 3 0,9 3 100,0 -
21 Braamsluiper 0,2 1 0,3 1 100,0 -
22 Gaai 0,2 1 0,3 1 100,0 -
23 Gekraagde Roodstaart 0,6 3 0,9 3 100,0 -
24 Groenling 0,2 1 0,3 1 100,0 -
25 Matkop 0,2 1 0,3 1 100,0 -
26 Paapje 0,2 1 0,3 1 100,0 -
27 Putter 0,2 1 0,3 1 100,0 -
28 Roodborst 0,2 1 0,3 1 100,0 -
29 Snor 0,4 2 0,6 2 100,0 -
30 Spreeuw 0,4 2 0,6 2 100,0 -
31 Winterkoning 0,4 2 0,6 2 100,0 -
Eindtotaal 100 478 100 345 100 133 72,2 - 27,8