logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2013
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 17 1 5 4 4 2 1
2 Boerenzwaluw 2 2
3 Bosrietzanger 4 1 1 2
4 Fitis 57 1 7 2 3 2 3 16 7 11 3 2
5 Gekraagde Roodstaart 1 1
6 Goudvink 2 2
7 Grasmus 12 1 1 1 1 4 2 2
8 Graspieper 3 3
9 Groenling 1 1
10 Grote Bonte Specht 1 1
11 Heggenmus 1 1
12 Huiszwaluw 3 3
13 Kleine Karekiet 45 7 4 4 8 1 4 8 4 5
14 Koolmees 28 1 1 1 7 6 6 6
15 Matkop 1 1
16 Merel 2 1 1
17 Pimpelmees 22 1 2 11 3 4 1
18 Putter 2 2
19 Rietgors 28 1 1 2 1 1 4 10 3 2 3
20 Rietzanger 26 3 5 1 1 1 2 8 3 2
21 Roodborst 1 1
22 Snor 1 1
23 Sprinkhaanzanger 3 1 2
24 Tjiftjaf 17 2 1 1 1 4 5 3
25 Tuinfluiter 10 2 3 1 1 2 1
26 Vink 1 1
27 Winterkoning 11 1 2 1 1 2 3 1
28 Witsterblauwborst 5 1 1 1 1 1
29 Zanglijster 5 2 1 1 1
30 Zwartkop 11 1 3 2 4 1
Eindtotaal 323 13 23 13 18 13 17 26 49 44 58 33 16