logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2011
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 14 1 1 2 3 3 1 3
2 Boerenzwaluw 1 1
3 Boomkruiper 1 1
4 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
5 Braamsluiper 2 2
6 Fitis 40 2 1 3 1 2 1 12 6 4 5 1 2
7 Gaai 1 1
8 Gekraagde Roodstaart 2 1 1
9 Grasmus 13 1 3 1 1 6 1
10 Grote Bonte Specht 1 1
11 Heggenmus 2 1 1
12 Kleine Karekiet 84 1 5 5 14 5 8 3 3 11 13 16
13 Koolmees 29 1 1 7 12 3 2 2 1
14 Merel 5 1 2 1 1
15 Noordse Nachtegaal 1 1
16 Pimpelmees 30 1 1 1 1 6 3 2 11 4
17 Putter 4 3 1
18 Rietgors 54 2 1 1 1 2 12 20 6 4 2 3
19 Rietzanger 45 3 7 3 3 1 1 8 2 4 1 12
20 Ringmus 1 1
21 Snor 6 1 1 1 1 2
22 Spotvogel 2 1 1
23 Spreeuw 1 1
24 Sprinkhaanzanger 1 1
25 Tjiftjaf 16 2 5 4 2 1 2
26 Tuinfluiter 9 2 3 1 1 2
27 Winterkoning 3 1 1 1
28 Witsterblauwborst 4 2 1 1
29 Zanglijster 2 2
30 Zwartkop 12 2 1 1 1 2 5
Eindtotaal 390 13 14 24 19 22 35 69 40 30 55 23 46