logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2010
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 29 4 3 11 2 6 3
2 Boerenzwaluw 4 3 1
3 Boomkruiper 1 1
4 Bosrietzanger 5 1 1 1 1 1
5 Braamsluiper 1 1
6 Fitis 39 4 6 1 1 1 7 13 1 4 1
7 Gaai 1 1
8 Goudvink 2 1 1
9 Grasmus 20 1 5 1 6 4 2 1
10 Grauwe Vliegenvanger 2 2
11 Grote Bonte Specht 1 1
12 Heggenmus 1 1
13 Kleine Karekiet 131 2 1 7 3 18 6 3 13 9 23 46
14 Koolmees 14 1 1 5 3 4
15 Merel 2 1 1
16 Pimpelmees 41 1 1 2 1 12 11 1 7 5
17 Putter 4 2 2
18 Rietgors 80 1 2 3 2 5 5 48 4 7 2 1
19 Rietzanger 24 1 3 6 5 1 4 2 1 1
20 Roodborst 1 1
21 Roodsterblauwborst 1 1
22 Snor 9 1 1 1 3 1 2
23 Sprinkhaanzanger 1 1
24 Tjiftjaf 12 1 2 7 1 1
25 Tuinfluiter 16 3 1 2 1 3 4 2
26 Winterkoning 4 1 1 1 1
27 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
28 Zanglijster 7 1 3 2 1
29 Zwartkop 3 3
Eindtotaal 461 11 18 15 29 13 32 22 101 75 27 52 66