logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2008
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Baardmannetje 14 2 3 1 2 3 2 1
2 Blauwborst 13 2 4 4 1 1 1
3 Boomkruiper 3 2 1
4 Bosrietzanger 9 1 2 4 1 1
5 Braamsluiper 5 1 1 3
6 Fitis 44 3 7 1 2 2 1 11 7 6 2 2
7 Gaai 2 1 1
8 Grasmus 10 2 1 3 2 1 1
9 Heggenmus 2 1 1
10 Ijsvogel 3 1 1 1
11 Kleine Karekiet 120 1 3 4 4 12 6 8 21 20 8 33
12 Koolmees 36 1 1 18 10 1 2 1 2
13 Matkop 1 1
14 Merel 1 1
15 Pimpelmees 69 11 39 11 5 1 2
16 Rietgors 28 3 2 1 6 8 1 4 1 2
17 Rietzanger 25 3 6 1 3 8 2 2
18 Ringmus 3 2 1
19 Roodborst 1 1
20 Snor 6 2 1 1 2
21 Spotvogel 2 2
22 Sprinkhaanzanger 2 1 1
23 Tjiftjaf 22 4 1 9 3 5
24 Tuinfluiter 10 2 1 2 1 1 3
25 Vink 1 1
26 Winterkoning 10 2 2 3 1 2
27 Witsterblauwborst 5 2 2 1
28 Zanglijster 4 2 1 1
29 Zwartkop 9 1 3 2 1 1 1
Eindtotaal 460 22 10 19 20 19 29 89 84 49 42 21 56