logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2005
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blauwborst 8 1 2 2 2 1
2 Boerenzwaluw 2 2
3 Bosrietzanger 7 1 1 1 2 2
4 Braamsluiper 1 1
5 Fitis 46 1 3 1 1 3 19 4 4 3 6 1
6 Grasmus 8 1 2 3 2
7 Grote Bonte Specht 1 1
8 Heggenmus 1 1
9 Kleine Karekiet 127 4 1 17 16 5 6 12 29 25 12
10 Koolmees 11 2 4 1 4
11 Merel 4 2 2
12 Oeverzwaluw 2 2
13 Pimpelmees 21 1 1 6 2 3 6 2
14 Rietgors 43 5 6 3 1 1 7 4 5 5 2 4
15 Rietzanger 22 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3
16 Roodborst 1 1
17 Snor 1 1
18 Tjiftjaf 4 1 1 1 1
19 Tuinfluiter 17 2 2 1 5 1 6
20 Winterkoning 7 1 4 1 1
21 Witsterblauwborst 3 1 1 1
22 Witte Kwikstaart 1 1
23 Zanglijster 2 1 1
24 Zwarte Roodstaart 1 1
25 Zwartkop 6 2 2 1 1
Eindtotaal 347 7 20 17 8 21 32 46 26 32 59 52 27