logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2003
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 106 2 8 11 7 4 7 7 18 15 27
2 Fitis 27 4 3 12 2 3 1 2
3 Pimpelmees 21 1 10 7 2 1
4 Tjiftjaf 16 3 1 1 1 1 4 3 2
5 Blauwborst 15 1 2 4 5 2 1
6 Grasmus 12 1 2 1 2 2 4
7 Rietzanger 11 2 1 2 1 2 1 2
8 Merel 9 2 2 4 1
9 Rietgors 9 2 2 2 2 1
10 Koolmees 8 4 1 3
11 Tuinfluiter 7 2 1 1 1 1 1
12 Zwartkop 7 1 1 2 3
13 Bosrietzanger 6 1 1 1 2 1
14 Winterkoning 5 1 1 1 2
15 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
16 Roodborst 3 2 1
17 Zanglijster 3 1 2
18 Braamsluiper 1 1
19 Grote Bonte Specht 1 1
20 Heggenmus 1 1
21 Matkop 1 1
22 Spotvogel 1 1
Eindtotaal 275 16 9 7 18 16 10 15 44 35 40 30 35