logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2003
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 7 1 1 2 3
2 Zanglijster 3 1 2
3 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
4 Winterkoning 5 1 1 1 2
5 Tuinfluiter 7 2 1 1 1 1 1
6 Tjiftjaf 16 3 1 1 1 1 4 3 2
7 Spotvogel 1 1
8 Roodborst 3 2 1
9 Rietzanger 11 2 1 2 1 2 1 2
10 Rietgors 9 2 2 2 2 1
11 Pimpelmees 21 1 10 7 2 1
12 Merel 9 2 2 4 1
13 Matkop 1 1
14 Koolmees 8 4 1 3
15 Kleine Karekiet 106 2 8 11 7 4 7 7 18 15 27
16 Heggenmus 1 1
17 Grote Bonte Specht 1 1
18 Grasmus 12 1 2 1 2 2 4
19 Fitis 27 4 3 12 2 3 1 2
20 Braamsluiper 1 1
21 Bosrietzanger 6 1 1 1 2 1
22 Blauwborst 15 1 2 4 5 2 1
Eindtotaal 275 16 9 7 18 16 10 15 44 35 40 30 35