logo
Geringde vogels voor het CES-project in 1999
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Baardmannetje 4 1 3
2 Boerenzwaluw 1 1
3 Boomkruiper 1 1
4 Bosrietzanger 3 1 1 1
5 Braamsluiper 1 1
6 Fitis 31 2 2 5 2 1 1 3 2 1 8 4
7 Gaai 1 1
8 Gekraagde Roodstaart 3 3
9 Grasmus 5 2 1 1 1
10 Groenling 1 1
11 Heggenmus 3 1 2
12 Kleine Karekiet 162 2 12 25 16 8 12 7 29 18 33
13 Koolmees 6 1 2 3
14 Matkop 1 1
15 Merel 10 1 2 2 1 1 1 2
16 Paapje 1 1
17 Pimpelmees 16 2 1 1 4 1 1 2 2 2
18 Putter 1 1
19 Rietgors 36 6 4 3 3 1 2 6 4 1 6
20 Rietzanger 20 2 2 1 1 1 2 5 4 1 1
21 Roodborst 1 1
22 Snor 2 2
23 Spreeuw 2 2
24 Tjiftjaf 8 1 2 1 1 1 2
25 Tuinfluiter 9 2 3 2 2
26 Winterkoning 2 1 1
27 Witsterblauwborst 7 1 2 2 1 1
28 Zanglijster 4 1 2 1
29 Zwartkop 3 3
Eindtotaal 345 12 10 21 25 29 22 26 23 29 54 44 50