logo
Torenvalk

Buizerd
Welkom op de site van de Vogelringgroep Bergumermeer.
Deze site is bedoeld om collega-ringers te informeren over de projecten waaraan we meedoen en inzage te geven in de resultaten.laatste wijzigingen:
Inhoud van deze pagina:
Inleiding

De Vogelringgroep Bergumermeer doet mee aan de volgende projecten: Met behulp van deze projecten willen we inzicht krijgen in de reproductie en de overleving van de lokale broedvogelpopulatie. Meer specifieke informatie over deze projecten kun je vinden op deze sites: www.vogeltrekstation.nl/pages/CES voor CES en www.vogeltrekstation.nl/pages/ras voor RAS.Baardman

Mistnetten
CES-project

- Gestart in 1999

De locatie ligt op een schiereiland (foto) van ongeveer 20 hectare groot. Samen met enkele eilanden is dit een geleidedam voor de koelwatervoorziening van de elektriciteitscentrale van Engie. De locatie is te vinden in het noorden van het Bergumermeer.
Door langdurige braakligging is in het gebied een zeggenrijke, ruige vegetatie met vooral riet, wilgen en oeverzegge ontstaan. Plaatselijk worden moerassige delen aangetroffen met nog enig open water. Ieder jaar wordt het riet geoogst waardoor het rietcultuurlandschap behouden blijft. Op verzoek van de vogelringgroep laten de rietsnijders hier en daar wat riet staan zodat op bescheiden schaal ook overjarig riet aanwezig is.
Voor het CES-project gebruiken we 8 netopstellingen van in totaal 80 meter.

Begrenzing van de locatie:Klik voor detailkaart van ringgebied Kaartje van Friesland
Klik op het gemarkeerde
gebied voor een detailkaart.
RAS-project Kievit

- Gestart in 2000

De locatie It Ald Waad is gelegen nabij Gytsjerk. Het onderzoeksterrein is 59 hectare groot en bestaat voor 90% uit intensief beheerd grasland en 10% uit bouwland (maïs).
Voor deze locatie is gekozen omdat de populatie broedvogels hier stabiel is. De laatste vijf jaar broedden hier jaarlijks 23 paartjes van onze onderzoeksvogel de Kievit.

Begrenzing van de locatie:Oeverzwaluw
RAS-project Oeverzwaluw

- Gestart in 2000

Het RAS-project Oeverzwaluw is een onderzoek dat plaatsvindt bij broedkolonies Oeverzwaluwen, zowel bij kunstwanden als bij zanddepots op verschillende locaties in Friesland. Voor dit project wordt samengewerkt met collega-ringers in Friesland.


Overige vangsten

Naast de netten voor de projecten is het mogelijk dat we extra netten gebruiken op enige afstand van het onderzoeksgebied. De vogels die hier gevangen worden krijgen ook een ring en de biometrische gegevens worden genoteerd. Een overzicht van deze vangsten zijn in het menu te vinden onder 'overige vangsten'. De roofvogels die geringd worden zullen hier ook worden vermeld.