logo
   

Overige vangsten in 2013

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 255 146 109
2 Merel 76 46 30
3 Pimpelmees 76 51 25
4 Roodborst 53 35 18
5 Zwartkop 74 59 15
6 Kleine Karekiet 137 125 12
7 Tjiftjaf 51 39 12
8 Winterkoning 21 10 11
9 Grote Bonte Specht 15 6 9
10 Vink 34 25 9
11 Zanglijster 36 27 9
12 Rietgors 8 4 4
13 Boomkruiper 11 8 3
14 Fitis 11 8 3
15 Goudhaan 6 4 2
16 Groenling 19 17 2
17 Heggenmus 9 7 2
18 Rietzanger 66 64 2
19 Blauwborst 3 2 1
20 Bosrietzanger 7 6 1
21 Goudvink 2 1 1
22 Grasmus 6 5 1
23 Staartmees 5 4 1
24 Tuinfluiter 8 7 1
25 Bladkoning 1 1
26 Boerenzwaluw 26 26
27 Braamsluiper 5 5
28 Buizerd 1 1
29 Gaai 2 2
30 Gekraagde Roodstaart 4 4
31 Grauwe Vliegenvanger 3 3
32 Groene Specht 1 1
33 Ijsvogel 1 1
34 Koperwiek 7 7
35 Matkop 1 1
36 Snor 5 5
37 Sprinkhaanzanger 1 1
38 Vuurgoudhaan 3 3
39 Watersnip 1 1
40 Witsterblauwborst 2 2
41 Witte Kwikstaart 2 2
42 Zwarte Mees 3 3
43 Zwarte Roodstaart 1 1
Eindtotaal 1059 776 283