logo
   

Overige vangsten in 2013

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Bladkoning 1 1
2 Buizerd 1 1
3 Goudvink 2 1 1
4 Groene Specht 1 1
5 Ijsvogel 1 1
6 Matkop 1 1
7 Sprinkhaanzanger 1 1
8 Watersnip 1 1
9 Zwarte Roodstaart 1 1
10 Blauwborst 3 2 1
11 Gaai 2 2
12 Witsterblauwborst 2 2
13 Witte Kwikstaart 2 2
14 Grauwe Vliegenvanger 3 3
15 Vuurgoudhaan 3 3
16 Zwarte Mees 3 3
17 Gekraagde Roodstaart 4 4
18 Goudhaan 6 4 2
19 Rietgors 8 4 4
20 Staartmees 5 4 1
21 Braamsluiper 5 5
22 Grasmus 6 5 1
23 Snor 5 5
24 Bosrietzanger 7 6 1
25 Grote Bonte Specht 15 6 9
26 Heggenmus 9 7 2
27 Koperwiek 7 7
28 Tuinfluiter 8 7 1
29 Boomkruiper 11 8 3
30 Fitis 11 8 3
31 Winterkoning 21 10 11
32 Groenling 19 17 2
33 Vink 34 25 9
34 Boerenzwaluw 26 26
35 Zanglijster 36 27 9
36 Roodborst 53 35 18
37 Tjiftjaf 51 39 12
38 Merel 76 46 30
39 Pimpelmees 76 51 25
40 Zwartkop 74 59 15
41 Rietzanger 66 64 2
42 Kleine Karekiet 137 125 12
43 Koolmees 255 146 109
Eindtotaal 1059 776 283