logo
   

Overige vangsten in 2013

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 255 146 109
2 Kleine Karekiet 137 125 12
3 Rietzanger 66 64 2
4 Zwartkop 74 59 15
5 Pimpelmees 76 51 25
6 Merel 76 46 30
7 Tjiftjaf 51 39 12
8 Roodborst 53 35 18
9 Zanglijster 36 27 9
10 Boerenzwaluw 26 26
11 Vink 34 25 9
12 Groenling 19 17 2
13 Winterkoning 21 10 11
14 Boomkruiper 11 8 3
15 Fitis 11 8 3
16 Heggenmus 9 7 2
17 Koperwiek 7 7
18 Tuinfluiter 8 7 1
19 Bosrietzanger 7 6 1
20 Grote Bonte Specht 15 6 9
21 Braamsluiper 5 5
22 Grasmus 6 5 1
23 Snor 5 5
24 Gekraagde Roodstaart 4 4
25 Goudhaan 6 4 2
26 Rietgors 8 4 4
27 Staartmees 5 4 1
28 Grauwe Vliegenvanger 3 3
29 Vuurgoudhaan 3 3
30 Zwarte Mees 3 3
31 Blauwborst 3 2 1
32 Gaai 2 2
33 Witsterblauwborst 2 2
34 Witte Kwikstaart 2 2
35 Bladkoning 1 1
36 Buizerd 1 1
37 Goudvink 2 1 1
38 Groene Specht 1 1
39 Ijsvogel 1 1
40 Matkop 1 1
41 Sprinkhaanzanger 1 1
42 Watersnip 1 1
43 Zwarte Roodstaart 1 1
Eindtotaal 1059 776 283