logo
   

Overige vangsten in 2013

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 74 59 15
2 Zwarte Roodstaart 1 1
3 Zwarte Mees 3 3
4 Zanglijster 36 27 9
5 Witte Kwikstaart 2 2
6 Witsterblauwborst 2 2
7 Winterkoning 21 10 11
8 Watersnip 1 1
9 Vuurgoudhaan 3 3
10 Vink 34 25 9
11 Tuinfluiter 8 7 1
12 Tjiftjaf 51 39 12
13 Staartmees 5 4 1
14 Sprinkhaanzanger 1 1
15 Snor 5 5
16 Roodborst 53 35 18
17 Rietzanger 66 64 2
18 Rietgors 8 4 4
19 Pimpelmees 76 51 25
20 Merel 76 46 30
21 Matkop 1 1
22 Koperwiek 7 7
23 Koolmees 255 146 109
24 Kleine Karekiet 137 125 12
25 Ijsvogel 1 1
26 Heggenmus 9 7 2
27 Grote Bonte Specht 15 6 9
28 Groenling 19 17 2
29 Groene Specht 1 1
30 Grauwe Vliegenvanger 3 3
31 Grasmus 6 5 1
32 Goudvink 2 1 1
33 Goudhaan 6 4 2
34 Gekraagde Roodstaart 4 4
35 Gaai 2 2
36 Fitis 11 8 3
37 Buizerd 1 1
38 Braamsluiper 5 5
39 Bosrietzanger 7 6 1
40 Boomkruiper 11 8 3
41 Boerenzwaluw 26 26
42 Blauwborst 3 2 1
43 Bladkoning 1 1
Eindtotaal 1059 776 283