logo
   

Overige vangsten in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Appelvink 3 3
2 Bosrietzanger 10 10
3 Braamsluiper 4 4
4 Goudhaan 3 3
5 Goudvink 2 2
6 Grasmus 6 6
7 Ijsvogel 1 1
8 Putter 4 4
9 Spotvogel 2 2
10 Witte Kwikstaart 5 5
11 Zwarte Mees 2 2
12 Zwarte Roodstaart 1 1
13 Gaai 1 1
14 Grote Bonte Specht 2 1 1
15 Rietgors 8 7 1
16 Snor 3 2 1
17 Tuinfluiter 9 8 1
18 Boomkruiper 9 7 2
19 Matkop 2 2
20 Blauwborst 9 6 3
21 Fitis 14 11 3
22 Gekraagde Roodstaart 6 3 3
23 Oeverzwaluw 20 17 3
24 Rietzanger 49 46 3
25 Roodborst 36 33 3
26 Groenling 41 37 4
27 Heggenmus 10 5 5
28 Zanglijster 19 13 6
29 Vink 15 8 7
30 Boerenzwaluw 478 470 8
31 Staartmees 27 19 8
32 Winterkoning 35 23 12
33 Merel 33 19 14
34 Tjiftjaf 58 41 17
35 Zwartkop 55 37 18
36 Pimpelmees 67 47 20
37 Kleine Karekiet 209 178 31
38 Koolmees 327 260 67
Eindtotaal 1585 1341 244