logo
   

Overige vangsten in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 327 260 67
2 Kleine Karekiet 209 178 31
3 Pimpelmees 67 47 20
4 Zwartkop 55 37 18
5 Tjiftjaf 58 41 17
6 Merel 33 19 14
7 Winterkoning 35 23 12
8 Boerenzwaluw 478 470 8
9 Staartmees 27 19 8
10 Vink 15 8 7
11 Zanglijster 19 13 6
12 Heggenmus 10 5 5
13 Groenling 41 37 4
14 Blauwborst 9 6 3
15 Fitis 14 11 3
16 Gekraagde Roodstaart 6 3 3
17 Oeverzwaluw 20 17 3
18 Rietzanger 49 46 3
19 Roodborst 36 33 3
20 Boomkruiper 9 7 2
21 Matkop 2 2
22 Gaai 1 1
23 Grote Bonte Specht 2 1 1
24 Rietgors 8 7 1
25 Snor 3 2 1
26 Tuinfluiter 9 8 1
27 Appelvink 3 3
28 Bosrietzanger 10 10
29 Braamsluiper 4 4
30 Goudhaan 3 3
31 Goudvink 2 2
32 Grasmus 6 6
33 Ijsvogel 1 1
34 Putter 4 4
35 Spotvogel 2 2
36 Witte Kwikstaart 5 5
37 Zwarte Mees 2 2
38 Zwarte Roodstaart 1 1
Eindtotaal 1585 1341 244