logo
   

Overige vangsten in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Boerenzwaluw 478 470 8
2 Koolmees 327 260 67
3 Kleine Karekiet 209 178 31
4 Pimpelmees 67 47 20
5 Rietzanger 49 46 3
6 Tjiftjaf 58 41 17
7 Groenling 41 37 4
8 Zwartkop 55 37 18
9 Roodborst 36 33 3
10 Winterkoning 35 23 12
11 Merel 33 19 14
12 Staartmees 27 19 8
13 Oeverzwaluw 20 17 3
14 Zanglijster 19 13 6
15 Fitis 14 11 3
16 Bosrietzanger 10 10
17 Tuinfluiter 9 8 1
18 Vink 15 8 7
19 Boomkruiper 9 7 2
20 Rietgors 8 7 1
21 Blauwborst 9 6 3
22 Grasmus 6 6
23 Heggenmus 10 5 5
24 Witte Kwikstaart 5 5
25 Braamsluiper 4 4
26 Putter 4 4
27 Appelvink 3 3
28 Gekraagde Roodstaart 6 3 3
29 Goudhaan 3 3
30 Goudvink 2 2
31 Snor 3 2 1
32 Spotvogel 2 2
33 Zwarte Mees 2 2
34 Grote Bonte Specht 2 1 1
35 Ijsvogel 1 1
36 Zwarte Roodstaart 1 1
37 Gaai 1 1
38 Matkop 2 2
Eindtotaal 1585 1341 244