logo
   

Overige vangsten in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Boerenzwaluw 478 470 8
2 Koolmees 327 260 67
3 Kleine Karekiet 209 178 31
4 Pimpelmees 67 47 20
5 Tjiftjaf 58 41 17
6 Zwartkop 55 37 18
7 Rietzanger 49 46 3
8 Groenling 41 37 4
9 Roodborst 36 33 3
10 Winterkoning 35 23 12
11 Merel 33 19 14
12 Staartmees 27 19 8
13 Oeverzwaluw 20 17 3
14 Zanglijster 19 13 6
15 Vink 15 8 7
16 Fitis 14 11 3
17 Bosrietzanger 10 10
18 Heggenmus 10 5 5
19 Blauwborst 9 6 3
20 Boomkruiper 9 7 2
21 Tuinfluiter 9 8 1
22 Rietgors 8 7 1
23 Gekraagde Roodstaart 6 3 3
24 Grasmus 6 6
25 Witte Kwikstaart 5 5
26 Braamsluiper 4 4
27 Putter 4 4
28 Appelvink 3 3
29 Goudhaan 3 3
30 Snor 3 2 1
31 Goudvink 2 2
32 Grote Bonte Specht 2 1 1
33 Matkop 2 2
34 Spotvogel 2 2
35 Zwarte Mees 2 2
36 Gaai 1 1
37 Ijsvogel 1 1
38 Zwarte Roodstaart 1 1
Eindtotaal 1585 1341 244