logo
   

Overige vangsten in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 55 37 18
2 Zwarte Roodstaart 1 1
3 Zwarte Mees 2 2
4 Zanglijster 19 13 6
5 Witte Kwikstaart 5 5
6 Winterkoning 35 23 12
7 Vink 15 8 7
8 Tuinfluiter 9 8 1
9 Tjiftjaf 58 41 17
10 Staartmees 27 19 8
11 Spotvogel 2 2
12 Snor 3 2 1
13 Roodborst 36 33 3
14 Rietzanger 49 46 3
15 Rietgors 8 7 1
16 Putter 4 4
17 Pimpelmees 67 47 20
18 Oeverzwaluw 20 17 3
19 Merel 33 19 14
20 Matkop 2 2
21 Koolmees 327 260 67
22 Kleine Karekiet 209 178 31
23 Ijsvogel 1 1
24 Heggenmus 10 5 5
25 Grote Bonte Specht 2 1 1
26 Groenling 41 37 4
27 Grasmus 6 6
28 Goudvink 2 2
29 Goudhaan 3 3
30 Gekraagde Roodstaart 6 3 3
31 Gaai 1 1
32 Fitis 14 11 3
33 Braamsluiper 4 4
34 Bosrietzanger 10 10
35 Boomkruiper 9 7 2
36 Boerenzwaluw 478 470 8
37 Blauwborst 9 6 3
38 Appelvink 3 3
Eindtotaal 1585 1341 244