logo
   

Overige vangsten in 2011

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 169 83 86
2 Pimpelmees 106 74 32
3 Kleine Karekiet 104 74 30
4 Zwartkop 95 66 29
5 Tjiftjaf 75 49 26
6 Merel 56 32 24
7 Staartmees 44 27 17
8 Winterkoning 29 16 13
9 Keep 27 15 12
10 Zanglijster 25 15 10
11 Roodborst 53 47 6
12 Rietgors 23 18 5
13 Rietzanger 34 30 4
14 Tuinfluiter 10 6 4
15 Blauwborst 8 5 3
16 Fitis 14 11 3
17 Groenling 17 14 3
18 Heggenmus 11 8 3
19 Boerenzwaluw 87 85 2
20 Grote Bonte Specht 7 5 2
21 Vink 15 13 2
22 Witsterblauwborst 2 2
23 Boomkruiper 3 2 1
24 Braamsluiper 7 6 1
25 Goudhaan 8 7 1
26 Goudvink 7 6 1
27 Grasmus 4 3 1
28 Matkop 6 5 1
29 Ringmus 4 3 1
30 Baardman 9 9
31 Beflijster 1 1
32 Bonte Vliegenvanger 1 1
33 Gaai 2 2
34 Gekraagde Roodstaart 5 5
35 Huismus 2 2
36 Ijsvogel 6 6
37 Koperwiek 6 6
38 Oeverzwaluw 1 1
39 Paapje 1 1
40 Putter 4 4
41 Snor 5 5
42 Spreeuw 1 1
43 Sprinkhaanzanger 1 1
44 Turkse Tortel 1 1
45 Watersnip 1 1
46 Witte Kwikstaart 2 2
Eindtotaal 1099 774 325