logo
   

Overige vangsten in 2011

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Boerenzwaluw 87 85 2
2 Koolmees 169 83 86
3 Kleine Karekiet 104 74 30
4 Pimpelmees 106 74 32
5 Zwartkop 95 66 29
6 Tjiftjaf 75 49 26
7 Roodborst 53 47 6
8 Merel 56 32 24
9 Rietzanger 34 30 4
10 Staartmees 44 27 17
11 Rietgors 23 18 5
12 Winterkoning 29 16 13
13 Keep 27 15 12
14 Zanglijster 25 15 10
15 Groenling 17 14 3
16 Vink 15 13 2
17 Fitis 14 11 3
18 Baardman 9 9
19 Heggenmus 11 8 3
20 Goudhaan 8 7 1
21 Braamsluiper 7 6 1
22 Goudvink 7 6 1
23 Ijsvogel 6 6
24 Koperwiek 6 6
25 Tuinfluiter 10 6 4
26 Blauwborst 8 5 3
27 Gekraagde Roodstaart 5 5
28 Grote Bonte Specht 7 5 2
29 Matkop 6 5 1
30 Snor 5 5
31 Putter 4 4
32 Grasmus 4 3 1
33 Ringmus 4 3 1
34 Boomkruiper 3 2 1
35 Gaai 2 2
36 Huismus 2 2
37 Witte Kwikstaart 2 2
38 Beflijster 1 1
39 Bonte Vliegenvanger 1 1
40 Oeverzwaluw 1 1
41 Paapje 1 1
42 Spreeuw 1 1
43 Sprinkhaanzanger 1 1
44 Turkse Tortel 1 1
45 Watersnip 1 1
46 Witsterblauwborst 2 2
Eindtotaal 1099 774 325