logo
   

Overige vangsten in 2011

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 169 83 86
2 Pimpelmees 106 74 32
3 Kleine Karekiet 104 74 30
4 Zwartkop 95 66 29
5 Boerenzwaluw 87 85 2
6 Tjiftjaf 75 49 26
7 Merel 56 32 24
8 Roodborst 53 47 6
9 Staartmees 44 27 17
10 Rietzanger 34 30 4
11 Winterkoning 29 16 13
12 Keep 27 15 12
13 Zanglijster 25 15 10
14 Rietgors 23 18 5
15 Groenling 17 14 3
16 Vink 15 13 2
17 Fitis 14 11 3
18 Heggenmus 11 8 3
19 Tuinfluiter 10 6 4
20 Baardman 9 9
21 Blauwborst 8 5 3
22 Goudhaan 8 7 1
23 Braamsluiper 7 6 1
24 Goudvink 7 6 1
25 Grote Bonte Specht 7 5 2
26 Ijsvogel 6 6
27 Koperwiek 6 6
28 Matkop 6 5 1
29 Gekraagde Roodstaart 5 5
30 Snor 5 5
31 Grasmus 4 3 1
32 Putter 4 4
33 Ringmus 4 3 1
34 Boomkruiper 3 2 1
35 Gaai 2 2
36 Huismus 2 2
37 Witsterblauwborst 2 2
38 Witte Kwikstaart 2 2
39 Beflijster 1 1
40 Bonte Vliegenvanger 1 1
41 Oeverzwaluw 1 1
42 Paapje 1 1
43 Spreeuw 1 1
44 Sprinkhaanzanger 1 1
45 Turkse Tortel 1 1
46 Watersnip 1 1
Eindtotaal 1099 774 325