logo
   

Overige vangsten in 2011

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 95 66 29
2 Zanglijster 25 15 10
3 Witte Kwikstaart 2 2
4 Witsterblauwborst 2 2
5 Winterkoning 29 16 13
6 Watersnip 1 1
7 Vink 15 13 2
8 Turkse Tortel 1 1
9 Tuinfluiter 10 6 4
10 Tjiftjaf 75 49 26
11 Staartmees 44 27 17
12 Sprinkhaanzanger 1 1
13 Spreeuw 1 1
14 Snor 5 5
15 Roodborst 53 47 6
16 Ringmus 4 3 1
17 Rietzanger 34 30 4
18 Rietgors 23 18 5
19 Putter 4 4
20 Pimpelmees 106 74 32
21 Paapje 1 1
22 Oeverzwaluw 1 1
23 Merel 56 32 24
24 Matkop 6 5 1
25 Koperwiek 6 6
26 Koolmees 169 83 86
27 Kleine Karekiet 104 74 30
28 Keep 27 15 12
29 Ijsvogel 6 6
30 Huismus 2 2
31 Heggenmus 11 8 3
32 Grote Bonte Specht 7 5 2
33 Groenling 17 14 3
34 Grasmus 4 3 1
35 Goudvink 7 6 1
36 Goudhaan 8 7 1
37 Gekraagde Roodstaart 5 5
38 Gaai 2 2
39 Fitis 14 11 3
40 Braamsluiper 7 6 1
41 Boomkruiper 3 2 1
42 Bonte Vliegenvanger 1 1
43 Boerenzwaluw 87 85 2
44 Blauwborst 8 5 3
45 Beflijster 1 1
46 Baardman 9 9
Eindtotaal 1099 774 325