logo
   

Overige vangsten in 2011

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Baardman 9 9
2 Beflijster 1 1
3 Blauwborst 8 5 3
4 Boerenzwaluw 87 85 2
5 Bonte Vliegenvanger 1 1
6 Boomkruiper 3 2 1
7 Braamsluiper 7 6 1
8 Fitis 14 11 3
9 Gaai 2 2
10 Gekraagde Roodstaart 5 5
11 Goudhaan 8 7 1
12 Goudvink 7 6 1
13 Grasmus 4 3 1
14 Groenling 17 14 3
15 Grote Bonte Specht 7 5 2
16 Heggenmus 11 8 3
17 Huismus 2 2
18 Ijsvogel 6 6
19 Keep 27 15 12
20 Kleine Karekiet 104 74 30
21 Koolmees 169 83 86
22 Koperwiek 6 6
23 Matkop 6 5 1
24 Merel 56 32 24
25 Oeverzwaluw 1 1
26 Paapje 1 1
27 Pimpelmees 106 74 32
28 Putter 4 4
29 Rietgors 23 18 5
30 Rietzanger 34 30 4
31 Ringmus 4 3 1
32 Roodborst 53 47 6
33 Snor 5 5
34 Spreeuw 1 1
35 Sprinkhaanzanger 1 1
36 Staartmees 44 27 17
37 Tjiftjaf 75 49 26
38 Tuinfluiter 10 6 4
39 Turkse Tortel 1 1
40 Vink 15 13 2
41 Watersnip 1 1
42 Winterkoning 29 16 13
43 Witsterblauwborst 2 2
44 Witte Kwikstaart 2 2
45 Zanglijster 25 15 10
46 Zwartkop 95 66 29
Eindtotaal 1099 774 325