logo
   

Overige vangsten in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 259 172 87
2 Pimpelmees 192 135 57
3 Merel 80 52 28
4 Keep 122 105 17
5 Staartmees 48 33 15
6 Ringmus 34 26 8
7 Winterkoning 20 12 8
8 Tjiftjaf 27 20 7
9 Boomkruiper 13 7 6
10 Zwartkop 31 25 6
11 Vink 37 32 5
12 Zanglijster 29 24 5
13 Kleine Karekiet 31 27 4
14 Tuinfluiter 10 6 4
15 Goudvink 4 1 3
16 Groenling 19 16 3
17 Roodborst 39 36 3
18 Fitis 3 1 2
19 Gaai 4 2 2
20 Rietzanger 9 7 2
21 Heggenmus 6 5 1
22 Huismus 15 14 1
23 Vuurgoudhaan 3 2 1
24 Baardman 5 5
25 Blauwborst 2 2
26 Bosrietzanger 1 1
27 Braamsluiper 1 1
28 Goudhaan 4 4
29 Grasmus 3 3
30 Grote Bonte Specht 4 4
31 Koperwiek 2 2
32 Rietgors 2 2
33 Sijs 3 3
34 Spreeuw 3 3
Eindtotaal 1065 790 275