logo
   

Overige vangsten in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Bosrietzanger 1 1
2 Braamsluiper 1 1
3 Fitis 3 1 2
4 Goudvink 4 1 3
5 Blauwborst 2 2
6 Gaai 4 2 2
7 Koperwiek 2 2
8 Rietgors 2 2
9 Vuurgoudhaan 3 2 1
10 Grasmus 3 3
11 Sijs 3 3
12 Spreeuw 3 3
13 Goudhaan 4 4
14 Grote Bonte Specht 4 4
15 Baardman 5 5
16 Heggenmus 6 5 1
17 Tuinfluiter 10 6 4
18 Boomkruiper 13 7 6
19 Rietzanger 9 7 2
20 Winterkoning 20 12 8
21 Huismus 15 14 1
22 Groenling 19 16 3
23 Tjiftjaf 27 20 7
24 Zanglijster 29 24 5
25 Zwartkop 31 25 6
26 Ringmus 34 26 8
27 Kleine Karekiet 31 27 4
28 Vink 37 32 5
29 Staartmees 48 33 15
30 Roodborst 39 36 3
31 Merel 80 52 28
32 Keep 122 105 17
33 Pimpelmees 192 135 57
34 Koolmees 259 172 87
Eindtotaal 1065 790 275