logo
   

Overige vangsten in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 259 172 87
2 Pimpelmees 192 135 57
3 Keep 122 105 17
4 Merel 80 52 28
5 Roodborst 39 36 3
6 Staartmees 48 33 15
7 Vink 37 32 5
8 Kleine Karekiet 31 27 4
9 Ringmus 34 26 8
10 Zwartkop 31 25 6
11 Zanglijster 29 24 5
12 Tjiftjaf 27 20 7
13 Groenling 19 16 3
14 Huismus 15 14 1
15 Winterkoning 20 12 8
16 Boomkruiper 13 7 6
17 Rietzanger 9 7 2
18 Tuinfluiter 10 6 4
19 Baardman 5 5
20 Heggenmus 6 5 1
21 Goudhaan 4 4
22 Grote Bonte Specht 4 4
23 Grasmus 3 3
24 Sijs 3 3
25 Spreeuw 3 3
26 Blauwborst 2 2
27 Gaai 4 2 2
28 Koperwiek 2 2
29 Rietgors 2 2
30 Vuurgoudhaan 3 2 1
31 Bosrietzanger 1 1
32 Braamsluiper 1 1
33 Fitis 3 1 2
34 Goudvink 4 1 3
Eindtotaal 1065 790 275