logo
   

Overige vangsten in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 259 172 87
2 Pimpelmees 192 135 57
3 Keep 122 105 17
4 Merel 80 52 28
5 Staartmees 48 33 15
6 Roodborst 39 36 3
7 Vink 37 32 5
8 Ringmus 34 26 8
9 Kleine Karekiet 31 27 4
10 Zwartkop 31 25 6
11 Zanglijster 29 24 5
12 Tjiftjaf 27 20 7
13 Winterkoning 20 12 8
14 Groenling 19 16 3
15 Huismus 15 14 1
16 Boomkruiper 13 7 6
17 Tuinfluiter 10 6 4
18 Rietzanger 9 7 2
19 Heggenmus 6 5 1
20 Baardman 5 5
21 Gaai 4 2 2
22 Goudhaan 4 4
23 Goudvink 4 1 3
24 Grote Bonte Specht 4 4
25 Fitis 3 1 2
26 Grasmus 3 3
27 Sijs 3 3
28 Spreeuw 3 3
29 Vuurgoudhaan 3 2 1
30 Blauwborst 2 2
31 Koperwiek 2 2
32 Rietgors 2 2
33 Bosrietzanger 1 1
34 Braamsluiper 1 1
Eindtotaal 1065 790 275