logo
   

Overige vangsten in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 31 25 6
2 Zanglijster 29 24 5
3 Winterkoning 20 12 8
4 Vuurgoudhaan 3 2 1
5 Vink 37 32 5
6 Tuinfluiter 10 6 4
7 Tjiftjaf 27 20 7
8 Staartmees 48 33 15
9 Spreeuw 3 3
10 Sijs 3 3
11 Roodborst 39 36 3
12 Ringmus 34 26 8
13 Rietzanger 9 7 2
14 Rietgors 2 2
15 Pimpelmees 192 135 57
16 Merel 80 52 28
17 Koperwiek 2 2
18 Koolmees 259 172 87
19 Kleine Karekiet 31 27 4
20 Keep 122 105 17
21 Huismus 15 14 1
22 Heggenmus 6 5 1
23 Grote Bonte Specht 4 4
24 Groenling 19 16 3
25 Grasmus 3 3
26 Goudvink 4 1 3
27 Goudhaan 4 4
28 Gaai 4 2 2
29 Fitis 3 1 2
30 Braamsluiper 1 1
31 Bosrietzanger 1 1
32 Boomkruiper 13 7 6
33 Blauwborst 2 2
34 Baardman 5 5
Eindtotaal 1065 790 275