logo
   

Overige vangsten in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Baardman 5 5
2 Blauwborst 2 2
3 Boomkruiper 13 7 6
4 Bosrietzanger 1 1
5 Braamsluiper 1 1
6 Fitis 3 1 2
7 Gaai 4 2 2
8 Goudhaan 4 4
9 Goudvink 4 1 3
10 Grasmus 3 3
11 Groenling 19 16 3
12 Grote Bonte Specht 4 4
13 Heggenmus 6 5 1
14 Huismus 15 14 1
15 Keep 122 105 17
16 Kleine Karekiet 31 27 4
17 Koolmees 259 172 87
18 Koperwiek 2 2
19 Merel 80 52 28
20 Pimpelmees 192 135 57
21 Rietgors 2 2
22 Rietzanger 9 7 2
23 Ringmus 34 26 8
24 Roodborst 39 36 3
25 Sijs 3 3
26 Spreeuw 3 3
27 Staartmees 48 33 15
28 Tjiftjaf 27 20 7
29 Tuinfluiter 10 6 4
30 Vink 37 32 5
31 Vuurgoudhaan 3 2 1
32 Winterkoning 20 12 8
33 Zanglijster 29 24 5
34 Zwartkop 31 25 6
Eindtotaal 1065 790 275