logo
   

Overige vangsten in 2009

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Baardmannetje 4 4
2 Blauwborst 1 1
3 Boerenzwaluw 1 1
4 Boomkruiper 15 8 7
5 Fitis 11 5 6
6 Gaai 2 2
7 Gekraagde Roodstaart 4 4
8 Goudhaan 8 6 2
9 Goudvink 1 1
10 Groenling 10 10
11 Grote Gele Kwikstaart 1 1
12 Grote Lijster 1 1
13 Heggenmus 2 2
14 Ijsvogel 4 3 1
15 Keep 1 1
16 Kleine Karekiet 98 87 11
17 Koolmees 178 102 76
18 Koperwiek 12 11 1
19 Matkop 3 3
20 Merel 120 74 46
21 Pimpelmees 123 70 53
22 Putter 1 1
23 Rietgors 16 13 3
24 Rietzanger 7 7
25 Ringmus 1 1
26 Roodborst 11 11
27 Snor 1 1
28 Staartmees 35 19 16
29 Tjiftjaf 80 56 24
30 Tuinfluiter 9 3 6
31 Vink 18 10 8
32 Vuurgoudhaan 2 2
33 Winterkoning 33 25 8
34 Witgesterde Blauwborst 3 3
35 Zanglijster 57 38 19
36 Zwartkop 78 59 19
Eindtotaal 952 630 322