logo
   

Overige vangsten in 2008

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Braamsluiper 3 3
2 Buizerd 19 19
3 Gaai 2 2
4 Gekraagde Roodstaart 1 1
5 Grasmus 2 2
6 Havik 10 10
7 Houtduif 1 1
8 Koperwiek 2 2
9 Matkop 1 1
10 Putter 2 2
11 Ringmus 1 1
12 Snor 2 2
13 Sperwer 15 15
14 Spotvogel 2 2
15 Sprinkhaanzanger 1 1
16 Witgesterde Blauwborst 2 2
17 Witte Kwikstaart 2 2
18 Zwarte Mees 5 5
19 Baardmannetje 4 3 1
20 Blauwborst 1 1
21 Boomkruiper 6 5 1
22 Groenling 13 12 1
23 Grote Bonte Specht 5 4 1
24 Ijsvogel 3 2 1
25 Rietgors 4 3 1
26 Bosrietzanger 4 2 2
27 Goudhaan 8 6 2
28 Staartmees 16 14 2
29 Tuinfluiter 9 7 2
30 Rietzanger 6 3 3
31 Fitis 12 8 4
32 Heggenmus 8 4 4
33 Vink 14 8 6
34 Zanglijster 24 16 8
35 Kleine Karekiet 28 17 11
36 Pimpelmees 26 14 12
37 Roodborst 41 28 13
38 Winterkoning 30 15 15
39 Zwartkop 54 39 15
40 Merel 46 23 23
41 Tjiftjaf 39 16 23
42 Koolmees 64 22 42
Eindtotaal 538 344 194